„MAM UMOWĘ NA CZAS OKREŚLONY. CZY MAM SZANSĘ DOSTAĆ KREDYT HIPOTECZNY?”

W Polsce bardzo często mamy do czynienia z formami zatrudnienia innymi niż tradycyjna umowa o pracę na czas nieokreślony. Dla osób starających się o kredyt hipoteczny mamy dobrą wiadomość – mając umowę o pracę na czas określony również możemy liczyć na pozytywną decyzję banku, choć należy się liczyć z obostrzeniami oraz długim i wymagającym procesem weryfikacji zdolności kredytowej.

Każdy bank ma własne metody weryfikacji

Nie istnieje jedna procedura weryfikacji zdolności kredytowej osób z umową o pracę na czas określony, choć da się znaleźć pewne jego elementy, które będą ważne dla wszystkich potencjalnych kredytodawców. Przede wszystkim: każdy bank będzie zainteresowany tym, jak długo jesteśmy zatrudnieni u obecnego pracodawcy i na jak długo mamy z nim umowę. Aby dostać kredyt, musimy spełnić wymagania dotyczące minimalnego stażu – w większości przypadków będzie on wynosił 3 miesiące, choć może okazać się dłuższy, nawet do 6 miesięcy. Również długość trwania umowy nie może być niższa niż wymagana przez bank – standardem jest tu sześciomiesięczny termin, choć może on okazać się dłuższy. Minima dotyczące stażu i czasu trwania umowy mogą różnić się w zależności od wysokości dochodu – w przypadku osób lepiej zarabiających banki są bardziej skłonne do ustępstw.

Wyższe koszty

Mimo, że osoby z umową na czas określony mogą dostać kredyt hipoteczny, należy pamiętać, że jego całkowity koszt będzie zazwyczaj wynosił więcej niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Taka umowa jest z punktu widzenia banku obarczona większym ryzykiem, dlatego większość kredytodawców usiłuje zrekompensować je sobie podnosząc prowizje lub wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Co prawda podstawowym zabezpieczeniem dla banku pozostaje hipoteka, jednak instytucja lepiej zarabia na kredycie spłaconym w terminie niż na nieruchomości przejętej wskutek niedotrzymania warunków przez kredytobiorcę.

Dynamiczna sytuacja na rynku

Warto zaznaczyć, że sytuacja na rynku kredytów hipotecznych cały czas się zmienia. Wskutek kolejnych wprowadzanych przez rządy regulacji i podatków zmieniają się warunki przyznawania kredytów, niektóre podmioty w ogóle wycofują się z Polski zostawiając miejsce dla nowych graczy, którzy usiłują zawojować rynek korzystnymi ofertami. Można spodziewać się, że banki o ugruntowanej pozycji będą śrubować limity stażu i czas trwania umowy, jednak tylko do czasu, gdy pojawi się konkurencja gotowa zaoferować lepsze warunki. Jeśli chcemy być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku kredytów hipotecznych i ich dostępności dla osób z umową na czas określony, korzystajmy z tzw. rankingów proceduralnych – prowadzi je wiele domów kredytowych i stowarzyszeń. Najlepiej będzie znaleźć kilka takich rankingów i porównać ich wskazania.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu – tak, mając umowę na czas określony można dostać kredyt hipoteczny. Będzie to jednak trudniejsze niż w przypadku umowy na czas nieokreślony i może oznaczać wyższe koszty.

Wróć do bloga