Kredyt hipoteczny to jeden z najatrakcyjniejszych produktów kredytowych, który charakteryzuje się stosunkowo niskim oprocentowaniem, ale również długim okresem zaciągnięcia zobowiązania. Najczęściej jest kojarzony z procesem zakupu domu lub mieszkania, ale niewiele osób wie, że można go otrzymać również na inny cel.

Kredyt tego typu możemy otrzymać jedynie w bankach – mówi o tym jasno ustawa o kredytach hipotecznych z 2017 roku. By móc się o niego starać, konieczne jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Trzeba również spełnić wiele dodatkowych warunków, które narzuca nam dana instytucja finansowa. Mowa tu o:

 • wkładzie własnym,
 • zdolności kredytowej,
 • zakupie dodatkowych produktów,
 • posiadaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy.

Dlatego nie każdy jest w stanie otrzymać kredyt hipoteczny. Banki bywają nieprzejednane przy badaniu sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

Warto również wiedzieć, że choć kredyt hipoteczny ma najniższe oprocentowanie, to w związku z wieloletnim okresem zobowiązania często musimy oddać do banku nawet dwukrotność pożyczanej kwoty w postaci odsetek, marży czy prowizji. Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być więc przemyślana i dokładnie skalkulowana. Pod uwagę musimy wziąć wiele czynników decydujących o atrakcyjności tego produktu, które omówione zostaną w dalszej części artykułu. W przeciwnym wypadku może okazać się, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania, co może skutkować nawet utratą zastawionej nieruchomości.

Starając się o kredyt hipoteczny, musimy wypełnić wiele różnych dokumentów, z czego najważniejszy jest oczywiście wniosek o jego otrzymanie. Ten zależy od konkretnego banku, a jego wypełnienie nie powinno być problematyczne. Większe kłopoty mogą jednak sprawić pozostałe dokumenty, które musimy zgromadzić.

Standardowo starając się o kredyt hipoteczny, musimy zanieść do oddziału wybranego przez nas banku dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Konieczne są również dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będą to:

 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • deklaracja pracodawcy o chęci przedłużenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony).

Wnioskując o kredyt hipoteczny, dokumenty, które musimy złożyć przy zarobkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych, są następujące:

 • oświadczenie o dochodach,
 • umowy za okres ostatniego roku,
 • deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej są to:

 • zaświadczenie o nadaniu NIP-u i REGON-u,
 • zaświadczenie o wpisie do CeiDG lub KRS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • dokumenty księgowe, takie jak KpiR, pełna księgowość lub ewidencja faktur.

Warto również donieść wszystkie dokumenty, które świadczą o innych źródłach naszego dochodu. Zwiększą możliwość otrzymania kredytu hipotecznego i mogą stanowić kartę przetargową przy negocjacjach.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Kupno mieszkania czy domu, wybudowanie nieruchomości lub realizacja remontu są najczęstszymi przesłankami starania się o kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty musimy w związku z tym zgromadzić? Przy zakupie domu czy mieszkania z rynku pierwotnego są to:

 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • wypis dewelopera z KRS,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera,
 • oświadczenie dewelopera na bankowym druku.

Przy rynku wtórnym sytuacja wygląda bardzo podobnie. By otrzymać kredyt hipoteczny, dokumenty powinny być następujące:

 • umowa przedwstępna ze sprzedawcą,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży dla sprzedawcy,
 • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami,
 • wycena bankowa nieruchomości.