RATY RÓWNE A RATY MALEJĄCE – KTÓRE WYBRAĆ ❓❓❓

Kredyt może być spłacany w jednym z dwóch dostępnych systemów spłat rat:

✅ równych ratach kapitałowo – odsetkowych. W tym przypadku spłaty dokonywane będą w ratach równych ratach miesięcznych, składających się z malejącej części odsetek oraz rosnącej części kapitałowej. Przy takiej konstrukcji część kapitałowa raty na początku spłaty kredytu jest niższa. To oznacza, że kapitał kredytu jest spłacany wolniej. Suma odsetek od kredytu spłacanego w systemie rat równych i całkowity koszt takiego kredytu jest wyższy w porównaniu do kredytu udzielonego na tych samych warunkach, spłacanego w systemie rat malejących.

✅ malejących ratach kapitałowo – odsetkowych. W systemie rat malejących kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, które zawierają malejącą część odsetek oraz równą część raty kapitałowej. W takim systemie spłaty, ze względu na stałą wysokość części kapitałowej, na początku okresu spłaty raty kredytu są najwyższe i maleją wraz ze spłatą kapitału (o ile nie nastąpi wzrost oprocentowania). W tym przypadku kapitał kredytu spłacany jest szybciej. Przekłada się to na naliczone odsetki, których suma w całym okresie kredytowania jest niższa niż w przypadku analogicznego kredytu, ale spłacanego w systemie rat równych.

Wróć do bloga