RYZYKO OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ ❗

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową występuje ryzyko, że w okresie jej stosowania:

✅wysokość raty może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego,

✅ wysokość raty kapitałowo-odsetkowej nie zmienia się, bo nie zależy od zmiany wskaźnika WIBOR.

Jeśli w okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej wysokość ustawowych odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego nie zmieni się w tym okresie. W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz zmienić oprocentowania Twojego kredytu na zmienną stopę procentową. Co możesz zrobić ❓❓❓Po upływie 5 lat możesz złożyć wniosek o ustalenie nowej, okresowo stałej stopy oprocentowania na kolejny, 60-miesięczny okres. Możesz nie zgodzić się na propozycję nowego, okresowo stałego oprocentowania. Wtedy Twój kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy, stanowiącej sumę marży banku i wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M.Pamiętaj, że zmiana oprocentowania z okresowo stałego na zmienne może istotnie wpłynąć na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Oznacza to, że całkowity koszt Twojego kredytu hipotecznego może być wyższy.

Wróć do bloga