RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ ??

Oprocentowanie dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu stanowi sumę marży banku oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M lub 6M. Ryzyko zmiennej stopy procentowej oznacza możliwość wystąpienia negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika WIBOR 3M lub 6M na wysokość odsetkowej części raty kredytu. Dzieje się tak w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika, kiedy to rośnie wysokość miesięcznej raty odsetkowej oraz ratykapitałowo-odsetkowej. To z kolei powoduje wzrost całkowitego kosztu kredytu. Po każdej aktualizacji wskaźnika WIBOR 3M lub 6M rata Twojego kredytu będzie rosła ? bądź malała ? lub nie ulegnie zmianie. Po czasowej stabilizacji wartości wskaźnika na niskim poziomie może wystąpić trend wzrostowy?. W skrajnym przypadku może zaistnieć sytuacja nadzwyczajna – gwałtowny wzrost wartościwskaźnika WIBOR 3M lub 6M, a co za tym idzie, oprocentowania kredytów. WAŻNE ❗❗❗ W dłuższej perspektywie nie można jednak określić, jak będzie się kształtować poziom wskaźnika WIBOR w trakcie całego okresu kredytowania ⏰

Wróć do bloga