oprocentowanie stałe

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – co warto wiedzieć o ofercie kredytów ze stałą stopą procentową❓❓❓


✅ Kredyt ze stałym oprocentowaniem to oferta, która zapewnia kredytobiorcom względne bezpieczeństwo. Zyskują pewność, że rata nie zwiększy się przez dany okres. Obecnie wynosi on najczęściej 5 lat. W przypadku kredytu ze zmienną stopą procentową takie zapewnienie nie istnieje, a rata może podlegać różnym wahaniom, zarówno w górę🔺, jak i w dół🔻. Mimo to kredyt ze stałą stopą procentową nadal cieszy się małym zainteresowaniem

✅ Kredyt ze stałym oprocentowaniem – czym cechuje się ta oferta?

Oferta kredytów ze stałym oprocentowaniem może dotyczyć zarówno kredytów gotówkowych, jak i również kredytów hipotecznych. Co dokładnie ją charakteryzuje? Jest to niezmienna wysokość rat przez wybrany okres. Na koszt zobowiązania kredytowego składa się wiele czynników. Będzie to oczywiście oprocentowanie, marża, jaką nalicza bank, ale i wskaźnik WIBOR®, na który składa się m.in. wysokość stóp procentowych. Stopy te ulegają różnym wahaniom. Właśnie dlatego, gdy wybieramy kredyt ze zmienną stopą procentową, to wysokość rat, jakie spłacasz, może ulegać z czasem zmianie.

✅ Więcej na temat wskaźnika WIBOR®: Co to jest WIBOR(R) i jak wpływa na kredyty?

Gdy, wybieramy kredyt ze stałym oprocentowaniem, otrzymujemy zapewnienie, że wysokość Twoich rat nie zmieni się, niezależnie od wahań stóp procentowych. Dzięki temu zawsze wiesz, ile zapłacisz.Koszt ten nie zawsze będzie niższy od zmiennego oprocentowania. Bank nie jest w stanie zagwarantować, że wybór stałego oprocentowanie okażę się korzystniejszy. Z pewnością jednak będzie względnie bezpieczniejszy.

✅ Kredyt ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem? Co wybrać?

Poniżej porównanie obu tych rozwiązań:
🎯 Oprocentowanie stałe – zalety:✔ gwarancja stałej raty,✔ stabilizacja i bezpieczeństwo,✔ łatwość planowania domowego budżetu.

🎯Oprocentowanie stałe – wady:✔ zazwyczaj wyższy koszt niż w przypadku oprocentowania zmiennego.✔ w przypadku obniżki stóp procentowych na rynku w okresie pięcioletnim kwota raty pozostaje na takim samym, wysokim poziomie

🎯Oprocentowanie zmienne – zalety:✔ zazwyczaj niższy koszt,✔ oszczędność w stosunku do stałego oprocentowania.

🎯Oprocentowanie zmienne – wady:✔ zmienna wysokość rat,✔ ryzyko zwiększenia raty.

W aktualnej sytuacji wybór jest trudny, w zawiązku z tym zapraszamy na spotkanie w naszym biurze lub online aby dokładnie przeanalizować Państwa sytuację finansową, plany na przyszłość i inne czynniki, które pozwolą na dokonanie najbardziej optymalnego rozwiązania.

RYZYKO OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ ❗

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową występuje ryzyko, że w okresie jej stosowania:

✅wysokość raty może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego,

✅ wysokość raty kapitałowo-odsetkowej nie zmienia się, bo nie zależy od zmiany wskaźnika WIBOR.

Jeśli w okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej wysokość ustawowych odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego nie zmieni się w tym okresie. W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz zmienić oprocentowania Twojego kredytu na zmienną stopę procentową. Co możesz zrobić ❓❓❓Po upływie 5 lat możesz złożyć wniosek o ustalenie nowej, okresowo stałej stopy oprocentowania na kolejny, 60-miesięczny okres. Możesz nie zgodzić się na propozycję nowego, okresowo stałego oprocentowania. Wtedy Twój kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy, stanowiącej sumę marży banku i wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M.Pamiętaj, że zmiana oprocentowania z okresowo stałego na zmienne może istotnie wpłynąć na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Oznacza to, że całkowity koszt Twojego kredytu hipotecznego może być wyższy.