stopy procentowe

RYZYKO OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ ❗

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową występuje ryzyko, że w okresie jej stosowania:

✅wysokość raty może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego,

✅ wysokość raty kapitałowo-odsetkowej nie zmienia się, bo nie zależy od zmiany wskaźnika WIBOR.

Jeśli w okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej wysokość ustawowych odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego nie zmieni się w tym okresie. W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz zmienić oprocentowania Twojego kredytu na zmienną stopę procentową. Co możesz zrobić ❓❓❓Po upływie 5 lat możesz złożyć wniosek o ustalenie nowej, okresowo stałej stopy oprocentowania na kolejny, 60-miesięczny okres. Możesz nie zgodzić się na propozycję nowego, okresowo stałego oprocentowania. Wtedy Twój kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy, stanowiącej sumę marży banku i wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M/6M.Pamiętaj, że zmiana oprocentowania z okresowo stałego na zmienne może istotnie wpłynąć na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Oznacza to, że całkowity koszt Twojego kredytu hipotecznego może być wyższy.

RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ 🔺🔻

Oprocentowanie dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu stanowi sumę marży banku oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M lub 6M. Ryzyko zmiennej stopy procentowej oznacza możliwość wystąpienia negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika WIBOR 3M lub 6M na wysokość odsetkowej części raty kredytu. Dzieje się tak w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika, kiedy to rośnie wysokość miesięcznej raty odsetkowej oraz ratykapitałowo-odsetkowej. To z kolei powoduje wzrost całkowitego kosztu kredytu. Po każdej aktualizacji wskaźnika WIBOR 3M lub 6M rata Twojego kredytu będzie rosła 📈 bądź malała 📉 lub nie ulegnie zmianie. Po czasowej stabilizacji wartości wskaźnika na niskim poziomie może wystąpić trend wzrostowy💹. W skrajnym przypadku może zaistnieć sytuacja nadzwyczajna – gwałtowny wzrost wartościwskaźnika WIBOR 3M lub 6M, a co za tym idzie, oprocentowania kredytów. WAŻNE ❗❗❗ W dłuższej perspektywie nie można jednak określić, jak będzie się kształtować poziom wskaźnika WIBOR w trakcie całego okresu kredytowania ⏰