wsparciadoświadczonychekspertów

W JAKICH SYTUACJACH BANK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Mechanizmy rządzące rynkiem kredytów hipotecznych są złożone, a banki są kontrolowane przez zewnętrzne instytucje, dlatego uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności ze strony kredytobiorcy. Co może być przyczyną odmowy udzielenia kredytu hipotecznego?

Zła historia kredytowa a staranie się o kredyt hipoteczny

Najbardziej klasyczną przyczyną odmowy udzielenia kredytu hipotecznego są negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej i w innych podobnych rejestrach. Dyskwalifikować mogą nas nie tylko niezapłacone bieżące zobowiązania, ale również spóźnienia, jakie były naszym udziałem w minionych latach. Co ciekawe – wiele banków traktuje brak jakiejkolwiek historii kredytowej jako argument przeciwko udzieleniu pożyczki niemal na równi z odnotowanymi zaległościami, dlatego też zdarza się, że osoby, które nigdy wcześniej się nie zapożyczały, na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny decydują się na wyrobienie karty kredytowej. Najmniej prawdopodobna będzie odmowa w przypadku wnioskodawcy, który zawsze spłacał swoje zobowiązania w terminie.

Problemy z nieruchomością przy staraniu się o kredyt hipoteczny

Banki nigdy nie zajmują się wynajmem nieruchomości, a w przypadku przejęcia własności lokalu, na który udzielony został kredyt hipoteczny, starają się jak najszybciej go spieniężyć. Jeśli nieruchomość na którą zamierzamy wziąć kredyt znajduje się w kiepskim stanie lub można spodziewać się problemów z jej zbyciem z jakiegokolwiek innego powodu (np. zła lokalizacja, brak w okolicy szkoły, przedszkola, sklepu spożywczego lub kościoła), bank może wydać decyzję negatywną. Proces weryfikacyjny zdolności kredytowej trwa tak długo między innymi ze względu na to, że kredytodawca sprawdza nie tylko klienta, ale również nieruchomość, której pożyczka dotyczy, co zdecydowanie wydłuża katalog wymaganych dokumentów.

Niski wynik scoringu

Kredytodawcy często stosują narzędzie nazywane scoringiem. Każdy potencjalny kredytobiorca otrzymuje punkty między innymi za wiek, staż i rodzaj wykonywanej pracy, wykształcenie itp. Banki posiadają procedury określające minimalne wyniki w poszczególnych parametrach, a także minimalny wynik ogólny. Wcześniejsze spłacanie zobowiązań w terminie jest kryterium ważnym i wysoko punktowanym, ale nie jedynym. Jeśli mamy słaby scoring, możemy otrzymać odmowę nawet, jeśli nigdy wcześniej nie spóźnialiśmy się ze spłatą.

Porada

Aby zabezpieczyć się przed jednorazową odmową, warto złożyć wnioski w kilku bankach. Banki mają różne sposoby oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klientów co może prowadzić do sytuacji w której w jednym z banków spotkamy się z odmową, w kolejnym decyzja o przyznaniu będzie pozytywna. Zachęcamy do kontaktu, nasi eksperci posiadają możliwość jednoczesnego złożenia wniosków w kilku bankach – zapewniając jednocześnie pełne wsparcie na każdym etapie procesu kredytowego, to ekspert w Państwa imieniu załatwia wszelkie formalności.

Dlaczego warto składać wnioski kredytowe do kilku banków?

  • Wniosek kredytowy składany w kilku bankach pozwala uzyskać finalnie najniższą cenę.

Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny bardzo często liczą, że ich dotychczasowy bank zaproponuje im najkorzystniejsze warunki cenowe na rynku, gratyfikując ich tym samym za fakt, że są jego wieloletnimi klientami. Niestety rzadko tak się dzieje, zdecydowanie częściej natomiast  okazuje się, że klientowi bardziej opłaca się skorzystać z innego banku i tym samym uzyskać korzystniejsze warunki cenowe.

  • Wniosek kredytowy w więcej niż jednym banku to możliwość skuteczniejszej negocjacji warunków.

Złożenie wniosków kredytowych do kliku banków jest podstawą do skutecznych negocjacji warunków cenowych. Występując o negocjację warunków cenowych w danym banku często przedstawić należy nie tylko stosowne argumenty ale również wskazać na alternatywną decyzję jaką posiada klient w innym banku.

  • Wnioski w kilku bankach to minimalizacja zagrożenia nie uzyskania kredytu

Składając wnioski kredytowe do kilu banków minimalizujemy ryzyko nieuzyskania kredytu lub uzyskania niesatysfakcjonujących dla nas warunków (np. niższa kwota kredytu, okres kredytowania itp). Składając wniosek kredytowy do jednego banku stawiamy wszystko „na jedna kartę”- jest to bardzo ryzykowne nawet w przypadku klientów z mocną sytuacją

  • Więcej niż jeden wniosek to oszczędność czasu oraz gwarancja terminowej realizacji umów

Należy wiedzieć, że banki udzielające kredytów hipotecznych mają różne tempo rozpatrywania wniosków kredytowych, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem kredytami hipotecznymi i co za tym idzie dużą liczbą wniosków złożonych w Bankach. Składając wnioski kredytowe do kilku banków jesteśmy w sanie dobrać je tak aby znajdowały się wśród nich również takie, które procesują wnioski

  • Więcej wniosków to możliwość indywidualnego dopasowania do preferencji kredytobiorcy

Uzyskując decyzje kredytowe z kliku banków jesteśmy w stanie wybrać tę, która najbardziej spełnia nasze indywidualne preferencje. Jeżeli uzyskane przez nas oferty będą charakteryzowały się podobną ceną o wyborze banku będą decydować detale jak i nasze indywidualne preferencje.

I na zakończenie, nie należy się obawiać, że wnioskowanie o kredyt w kilku bankach przysporzy nam znacznie więcej formalności – doświadczony ekspert kredytowy przeprowadzi proces kredytowy od momentu złożenia wniosków aż do wypłaty kredytu. Wszystkie wnioski składane są bezpośrednio u doradcy, który również pomoże w ich wypełnieniu, zajmie się ich dostarczeniem do banków, będzie skutecznie zarządzał procesem ubiegania się o kredyt w danym banku i informował Cię o kolejnych krokach – spotkanie związane z przygotowaniem wniosków nie potrwa dłużej niż 1-2 godziny.

Jeżeli jesteś zainteresowany zaciągnięciem kredytu i chciałbyś skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy przeprowadzą Ciebie przez cały proces kredytowy zapraszamy do kontaktu wysyłając formularz kontaktów na dole strony głównej lub kontaktując się telefonicznie pod wskazane nr telefonów! Aktualnie posiadamy oferty kredytów hipotecznych 11 największych banków na rynku.