zmienne oprocentowanie

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne czy stałe?

Rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że klienci zaciągający kredyty hipoteczne znajdują się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Przekonanie otrzymania taniego kredytu może wkrótce ulec zmianie. Analitycy finansowi twierdzą, że czas spadku stóp procentowych się skończył, a w najbliższej perspektywie możemy spodziewać się podwyżek tego wskaźnika.

Obecnie znaczna część udzielanych przez banki kredytów hipotecznych ma oprocentowanie zmienne (procent zmienny), co wpływa na dyskomfort klientów, którzy muszą godzić się na ryzyko związane ze zmienną wysokością raty oraz na brak możliwości wyliczenia całkowitego kosztu kredytu. Wysokość raty kredytowej jest uzależniona od zmiennej stawki WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym – wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce.

Banki widząc coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie klientów na kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem zaczęły wprowadzać do swojej oferty takie rozwiązania. Niestety w żadnej z propozycji nie uzyskamy stałego oprocentowania na dłużej niż 7 lat (w większości banków maksymalnie na 5 lat, natomiast w Alior Bank 7 lat). Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczna długość kredytu hipotecznego wynosi od 20 do 30 lat, oferta banków w tym zakresie nie jest już tak atrakcyjna.

Aktualnie proponowane przez banki rozwiązania zakładają, że po gwarantowanym 5 lub 7 letnim okresie kredytobiorca otrzyma możliwość przedłużenia oprocentowania swojego kredytu ze stałą stopą procentową, na kolejny z góry ustalony okres, na warunkach odpowiadających sytuacji rynkowej w chwili przedłużenia. W przypadku gdy klient nie jest zainteresowany propozycją banku to rozwiązaniem jest przejście z automatu na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem z marżą jaka obowiązywała w dniu udzielenia kredytu.

Zalety kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem

Kredyt ze stałą stopą procentową posiada jedną niewątpliwą i największą zaletę. Jest nią przewidywalność. Daje to kredytobiorcy poczucie bezpieczeństwa i łatwiejsze planowanie domowego budżetu.

Wady kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem.

Jeżeli zdecydujemy się na wybór kredytu o stałym oprocentowaniu, to warto mieć również świadomość jego wad. Trudno przewidzieć sytuację ekonomiczną, jaka będzie obowiązywała w przyszłości. Nawet doświadczeni analitycy finansowi mogą się mylić. Nie są też w stanie przewidzieć sytuacji, jaka będzie obowiązywała za kilka lat. Może się zdarzyć, że stopy procentowe jeszcze spadną. Wtedy kredyt ze stałym oprocentowaniem będzie dla nas niekorzystny i po prostu drogi. Jednak zasadniczą wadą odczuwalną już na etapie otrzymania takiego kredytu jest fakt, że marże są o kilka dziesiątych procent wyższe niż w przypadku tych ze zmienną stopą procentową.

Decydując się na konkretny wariant oprocentowania kredytu każdy klient powinien brać pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim obowiązującą w danym momencie stopę procentową oraz powinien zapoznać się z prognozami jej wysokości w przyszłości. Na tej podstawie należy przeanalizować oferty różnych banków i wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Warto wziąć pod uwagę swoje indywidualne preferencje. Jedni z nas będą woleli poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia kredyt ze stałym oprocentowaniem, a inni będą zadowoleni ze zmienności oprocentowania. Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego to nie tylko zagrożenie wzrostem wysokości rat, ale również nadzieja na ich znaczne obniżenie.

Banki, w których aktualnie można skorzystać z oferty kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową:

  1. Alior Bank S.A.
  2. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  3. Citi Bank Handlowy S.A.
  4. ING Bank Śląski S.A.
  5. mBank S.A
  6. Bank Millennium S.A.
  7. PKO BP S.A.
  8. PeKaO S.A.
  9. Santander Bank Polska S.A.