W JAKICH SYTUACJACH BANK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Mechanizmy rządzące rynkiem kredytów hipotecznych są złożone, a banki są kontrolowane przez zewnętrzne instytucje, dlatego uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności ze strony kredytobiorcy. Co może być przyczyną odmowy udzielenia kredytu hipotecznego?

Zła historia kredytowa a staranie się o kredyt hipoteczny

Najbardziej klasyczną przyczyną odmowy udzielenia kredytu hipotecznego są negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej i w innych podobnych rejestrach. Dyskwalifikować mogą nas nie tylko niezapłacone bieżące zobowiązania, ale również spóźnienia, jakie były naszym udziałem w minionych latach. Co ciekawe – wiele banków traktuje brak jakiejkolwiek historii kredytowej jako argument przeciwko udzieleniu pożyczki niemal na równi z odnotowanymi zaległościami, dlatego też zdarza się, że osoby, które nigdy wcześniej się nie zapożyczały, na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny decydują się na wyrobienie karty kredytowej. Najmniej prawdopodobna będzie odmowa w przypadku wnioskodawcy, który zawsze spłacał swoje zobowiązania w terminie.

Problemy z nieruchomością przy staraniu się o kredyt hipoteczny

Banki nigdy nie zajmują się wynajmem nieruchomości, a w przypadku przejęcia własności lokalu, na który udzielony został kredyt hipoteczny, starają się jak najszybciej go spieniężyć. Jeśli nieruchomość na którą zamierzamy wziąć kredyt znajduje się w kiepskim stanie lub można spodziewać się problemów z jej zbyciem z jakiegokolwiek innego powodu (np. zła lokalizacja, brak w okolicy szkoły, przedszkola, sklepu spożywczego lub kościoła), bank może wydać decyzję negatywną. Proces weryfikacyjny zdolności kredytowej trwa tak długo między innymi ze względu na to, że kredytodawca sprawdza nie tylko klienta, ale również nieruchomość, której pożyczka dotyczy, co zdecydowanie wydłuża katalog wymaganych dokumentów.

Niski wynik scoringu

Kredytodawcy często stosują narzędzie nazywane scoringiem. Każdy potencjalny kredytobiorca otrzymuje punkty między innymi za wiek, staż i rodzaj wykonywanej pracy, wykształcenie itp. Banki posiadają procedury określające minimalne wyniki w poszczególnych parametrach, a także minimalny wynik ogólny. Wcześniejsze spłacanie zobowiązań w terminie jest kryterium ważnym i wysoko punktowanym, ale nie jedynym. Jeśli mamy słaby scoring, możemy otrzymać odmowę nawet, jeśli nigdy wcześniej nie spóźnialiśmy się ze spłatą.

Porada

Aby zabezpieczyć się przed jednorazową odmową, warto złożyć wnioski w kilku bankach. Banki mają różne sposoby oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klientów co może prowadzić do sytuacji w której w jednym z banków spotkamy się z odmową, w kolejnym decyzja o przyznaniu będzie pozytywna. Zachęcamy do kontaktu, nasi eksperci posiadają możliwość jednoczesnego złożenia wniosków w kilku bankach – zapewniając jednocześnie pełne wsparcie na każdym etapie procesu kredytowego, to ekspert w Państwa imieniu załatwia wszelkie formalności.

Wróć do bloga