Z jakimi podstawowymi kosztami spotka się kredytobiorca zaciągając kredyt hipoteczny?

Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Klient musi wnieść tą opłatę po podpisaniu umowy, ale przed uruchomieniem kredytu.

Ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy do czasu wpisu hipoteki do KW tzw. ubezpieczenie pomostowe. Bank, w postaci tego ubezpieczenia, rekompensuje sobie zwiększone ryzyko kredytowe związane z brakiem zabezpieczenia na nieruchomości. Trwa to tak długo jak długo Sąd Wieczystoksięgowy będzie rozpatrywał wniosek o wpis hipoteki. Najczęściej trwa to do 3 miesięcy. Koszt takiego ubezpieczenia to podniesione oprocentowanie – płatne w racie miesięcznej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest to ubezpieczenie ryzyka banku, związanego z faktem, iż klient nie wnosi pożądanego przez bank wkładu własnego, który zgodnie z Rekomendacją S powinien wynosić 20%. W praktyce banki dopuszczają możliwość wniesienia niższego wkładu własnego np. 10%, natomiast wymagają wówczas by klient ubezpieczył brakującą kwotę.

Ubezpieczenie na życie – niektóre banki wymagają od klienta przystąpienia do ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie dla banku jak i kredytobiorcy, a właściwie dla jego spadkobierców. W przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt spłacany jest z ubezpieczenia.

Wycena nieruchomości – bank na podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę określa wartość nieruchomości, na której ustanowi docelowe zabezpieczenie kredytu. Koszt takiej wyceny pokrywa klient.

Wróć do bloga